Giá treo quần áo NT-12

Kiểu dáng:

Kích thước:

  • Bàn D100xR100xC80
  • Giá treo: D200xR50xC80
  • Giá đứng: D bất kỳ X C210xR50

Chất liệu: hộp 20, gỗ thông

Giá:

  • Bàn 800.000 cái
  • Giá treo 900.000 cái
  • giá đứng: 550.000/M dài

Màu sắc:

Khả năng chịu tải:


Call: 0912277998